MORSDAGGAVER.DK


Mors Dag fejres 2. søndag i maj

Mothering Sunday, England

Historien om Mors Dag, starter i 1600-tallet´s England, hvor børn og unge der gjorde tjeneste væk fra hjemmet, fik fri den 4. søndag i fasten, så de kunne tage hjem til deres hjemstavn og besøge deres moder og resten af deres familie. Da helligdage endnu ikke fandtes og arbejdstiderne ikke gav meget fritid, var det stort set den eneste dag på året, hvor hele familien kunne samles. Dagen blev i størstedelen af England, kaldt Mothering Sunday. I Nordengland og Skotland havde man dog en anden tradition, Carling Sunday, som normalt holdes den 5. søndag i fasten, altså en uge senere.

Dagen der var ved at gå i glemmebogen, blev genoplivet i 1914, hvor Constance Penswick-Smith (1878-1938) etablerede Mothering Sunday Movement, godt inspireret af Anna Marie Jarvis (1864-1948) som havde besøgt London i 1913. Selvom Constance blev inspireret af Anna, så ønskede hun ikke at kopiere den amerikanske udgave, men mere at genoplive den engelske tradition, hvor familien skulle samles. Den engelske tradition viste sig dog svær at få genoplivet, men hun nægtede at give op, så i 1921 skrev hun en bog om Mothering Sunday som beskrev forskellige traditioner rundt om i verdenen. Frem til hendes død i 1938, gik det dog langsomt frem med udbredelsen af traditionen.

En tidlig indflydelse på udbredelsen af Mother´s Day i England, var de amerikanske tropper, som i 1917 blev sendt til Europa i forbindelse med 1. verdenskrig (1914-1918). De amerikanske soldater blev simpelthen bedt om at skrive hjem til deres mødre, den 2. søndag i maj. Dette scenarie gentog sig under 2. verdenskrig (1939-1945), så da man nåede til 1950´erne, var den engelske og amerikanske udgave af Mother´s Day smeltet sammen, dog fejres dagen i England stadig den 4. faste-søndag (typisk i marts måned).



Mother´s Day, USA

Den ´moderne´ udgave af Mors Dag historien, startede som en proklamation i 1870 i USA, af Julia Ward Howe (1819-1910), som var forfatter og kvindevalgretsforkæmper. Julia ønskede en årlig dag, som skulle markere kvinders ret til at stemme ved valg, men også være en slags ´dag for fred´. 2 år senere fremsatte hun tanken, at dagen skulle være en årlig til-bagevendende begivenhed. Mother´s Day havde dog meget svære betingelser for at blive anerkendt i USA, lige indtil Anna Marie Jarvis (1864-1948), begyndte at arbejde på sagen.

Anna ønskede at ære sin egen moder, Ann Maria Reeves Jarvis (1832-1905), som under den amerikanske borgerkrig (1861-1865) arbejdede for organisationen Mothers Day Work Clubs, med at bekæmpe tyfus og mæslinger blandt soldaterne. Efter borgerkrigen dedikerede hun sit liv på at forbedre sanitære forhold og mindske børnedødeligheden. Ann var desuden søndagsskolelærer og foredragsholder i kirkekredse. Efter et mindearrangement for Anna´s moder, som blev holdt d. 12 maj 1907 i St. Andrews kirken i Grafton, fik Anna anerkendt og indført at dagen skulle afholdes den 2. søndag i maj og skulle ære alle mødres arbejde.

"By words, gifts, acts of affection, and in every way possible, give her pleasure,
and make her heart glad every day, and constantly keep in memory Mothers Day"

Den første officielle Mors Dag - gudstjeneste blev således holdt d. 10 maj 1908 i Grafton og i 1909 oprettedes Mors Dag - komitéen. Samme år havde idéen allerede udbredt sig til 45 stater og i 1914 blev Mother´s Day officiel flag- og helligdag i USA, proklameret af præsident Woodrow Wilson (1856-1924), efter en vedtagelse af Repræsentanternes Hus. Wilson udtalte i denne sammenhæng, at ´moderen var helten i hjemmet´.

Anna ville have et symbol på Mother´s Day og introducerede derfor den hvide nellike, som symbol på mødrenes dyder, ved at uddele 500 nelliker til menighedens kvinder i St. Andrews kirken, i forbindelse med den første officielle Mors Dag - gudstjeneste.

I 1914 blev præsidenten, regeringsmedlemmer og embedsmænd opfordret til at bære en hvid nellike. Dette blev med tiden udvidet, så folk med levende mødre bar en rød nellike, mens folk hvis mødre var døde, bar en hvid nellike. Så ´myten´ om at det er blomsterhandlere der har ´opfundet´ Mors Dag, kan hermed manes til jorden, dog har de ikke været sene til at gribe chancen, så traditionen længe har været, at man giver sin moder en buket blomster.



Mors Dag, Danmark

Hvordan opstod Mors Dag i Danmark?
I 1911 udvandrede Christian Svenningsen (1896-1979) til mulighedernes land, for at uddanne sig som smed. Under 1. verdenskrig gjorde han tjeneste som soldat i den amerikanske hær, hvor han blev indkaldt i 1917. Året efter blev han sendt til Frankrig for at deltage i skyttegravskrigen, hvilket han fik en tapperheds-medalje for.

Under opholdet i USA, lærte han traditionen Mother´s Day at kende, så da han i 1920 vendte tilbage til Danmark, tog han idéen med hjem. Christian tog ikke blot konceptet med hjem, han udvidede dagen med arrangementer i foreningen De Allieredes Danske Vaabenfæller (hvor han var næstformand), som lavede pengeindsamling til fordel for krigsenker og mødre der havde mistet en søn.

Den første Mors Dag i Danmark blev afholdt d. 12 maj 1929, hvor Vaabenfællerne deltog i Forums blomsterudstilling. 34.000 postkort der fortalte om Moders Dag, blev i den forbindelse solgt og forinden havde de omdelt 1.100 Mors Dag - plakater i København, så forarbejdet til en årlig fejring var dermed grundlagt. Christian fik efterfølgende øgenavnet Mors Dreng (hvilket han tog som et kompliment), godt hjulpet på vej af omtaler i aviser og radio.

I 1948, samme år som Anna dør, henvendte Christian sig til Anna Westergaard (1882-1964), fordi han ville ændre Mors Dag - komitéens formål, således at støtten gik til den forening hun var formand for, Danske Kvinders Nationalråd, som senere ændrede navn til Mødrehjælpen.

Christian etablerede i midt 1920´erne, Blokhus´ første ´turistkiosk´, tæt på Klitgaard Badehotel, som hans bror Severin Svenningsen
ejede. Så udover arbejdet som rigsdagsbetjent på Christiansborg, kunne han i de lange rigsdagsferier, sælge de nymodens industrielt fremstillet ispinde, til sommergæsterne i Blokhus. Den lokale ´teltplads´, som var forgængeren for det vi i dag kalder en campingplads, var også den driftige Christian´s værk. Under 2. verdenskrig var patrioten meget aktiv på de allieredes side, idet han opmålte de tyske bunkeranlæg langs Nordjyllands kyst og indberettede dette til englænderne.

I 1969, begyndte porcelænsfabrikken Bing & Grøndahl at producere og markedsføre Mors Dag - platter til samlere, så man kan godt sige at de var foregangsfirma for en anden type Mors Dag gave, end den traditionsrige blomsterbuket. Seriens motiv er en dyremor med unger og udføres i koboltblå underglasurfarve.

"Overtag alle Moderes Arbejder den Dag, saaledes at hun virkelig har en rigtig Festdag"

Efter en storhedstid i 1950´erne, hvor idealet på et familiemønster var en opofrende moder som samlingspunkt, gik Mors Dag en hård tid i møde under kvindeoprøret i 1960´erne og 1970´erne. I dagens Danmark har idéen om en kernefamilie igen fået fat i både Mors Dag og Fars Dag fejringerne og har man læst Mors Dag - komitéens regel nr. 1,
så kan man bedre forstå hvorfor mange istedet vælger at give en Mors Dag gave :-)



Mors Dag i andre lande
Grønland, Færøerne, Island, Finland og Tyskland fejrer alle Mors Dag den 2. søndag i maj ligesom Danmark, mens Norge fejrer dagen den 2. søndag i februar, Sverige den sidste søndag i maj og som beskrevet herover, England den 4. søndag i fasten, som typisk falder i marts måned.






Ovenstående Mors Dag historie er forfattet af Andando.dk, med inspiration fra:

Wikipedia, DK - Historie Online - Videnskab - Christian Svenningsen - A Mothers Day Tribute -
Wikipedia, ORG - Anna M. Jarvis - Ann M. R. Jarvis - Julia W. Howe - Constance Penswick-Smith




Kan du bruge lidt hjælp til at finde en Mors Dag gave?
se vores
Mors Dag gaveidéer her



drives af webshoppen Andando.dk - billeder, tekst og layout, må ikke kopieres - copyright 2012-2018